27 października 2012 roku w Ostródzie odbyło się seminarium regionalne, podsumowujące przeprowadzoną w ramach projektu kampanię medialną. Jej celem było zapoznanie pracowników i pracodawców z branży elektromaszynowej województwa warmińsko-mazurskiego z celami i założeniami naszego projektu oraz z korzyściami, jakie z wdrażania założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), mogą odnieść partnerzy społeczni. 


W trakcie kampanii odbyło się sześć seminariów lokalnych (Olsztyn, Elbląg, Ełk, Kętrzyn, Działdowo i Ostróda), w których uczestniczyło około 180 przedstawicieli związków zawodowych i przedsiębiorców z branży maszynowej. W trakcie rozpoczęto też rekrutację do grup roboczych (do spraw zrównoważonego rozwoju firmy, do spraw zarządzania potencjałem pracowników praz do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Grupy robocze, składające się z przedstawicieli pracodawców i pracowników, w okresie od listopada 2012 r. do maja 2013 r. na sześciu 2-dniowych sesjach wypracują modele skutecznego upowszechnia dobrych praktyk CSR oraz pilotażowe modele wdrażania CSR dla konkretnych firm. 


W chwili obecnej dysponujemy jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc w grupach roboczych i w związku z tym prosimy szczególnie przedstawicieli pracodawców o zgłaszanie swojego udziału w ich pracach. Najaktywniejsi uczestnicy grup roboczych wiosną 2013 roku wezmą udział w wizycie studyjnej w Bułgarii, w trakcie której zapoznają się z doświadczeniami naszego partnera ponadnarodowego –  Bułgarskiej Izby Branżowej Przemysłu Maszynowego, we wdrażaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wizyta ta może stać się także dobrą okazją do nawiązania owocnych kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Bułgarii.

Kulminacyjnym punktem seminarium regionalnego było podpisanie przez partnerów społecznych Partnerstwa (sieci współpracy) na rzecz wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży maszynowej. Porozumienie podpisali w imieniu:

  • Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”- Pan Prezes Zarządu, Mirosław HISZPAŃSKI;
  • Loży Olsztyńskiej Business Centre Club – Pan Kanclerz Wiesław ŁUBIŃSKI;
  • Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Pan Pierwszy Zastępca Prezesa Franciszek ROMANOWSKI;
  • Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ” Solidarność” – Pan  Przewodniczący Józef DZIKI;
  • Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność” – Pan Przewodniczący Jan FIODOROWICZ;
  • Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy” – organizacja zakładowa przy Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Kętrzynie – Pan Przewodniczący Andrzej ZYGMUNT;
  • Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – organizacja zakładowa przy REMA S.A. w Reszlu – Pan Przewodniczący Jacek KAZIMIERCZAK;
  • NSZZ „Solidarność’ 80” – organizacja zakładowa przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olsztynie – Pan Przewodniczący Sławomir OBIEDZIŃSKI;
  • Oddziału Terenowego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Działdowie – Pan Przewodniczący Zdzisław PANEK.

 

Jarosław Borkowski – Asystent Kierownika Projektu

Do pobrania: PDF – Parnerstwo (sieć współpracy) na rzecz wdrażania CSR w branży maszynowej

Kategoria: CSR