Biuro projektu:
Region Warmińsko – Mazurski NSZZ „Solidarność”
ul. Głowackiego 28,
10-448 Olsztyn
tel. 89 521 39 58
e-mail: biuro@www.partnerstwo.net

kierownik projektu: Jerzy Pilimon – jerzy.pilimon@www.partnerstwo.net
asystent kierownika: Jarosław Borkowski – biuro@www.partnerstwo.net

 

pracownicy Zarządu Regionu i Biura Projektu

pracownicy Zarzadu Regionu i Biura Projektu