Głównym celem projektu było upowszechnienie wśród pracowników i pracodawców branży elektromaszynowej województwa Warmińsko-Mazurskiego dobrych praktyk z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania bezpiecznych i dobrych warunków pracy.

Powyższe działania były prowadzone poprzez zawiązanie sieci współpracy pomiędzy aktywnie działającymi organizacjami pracodawców i pracowników jako reprezentantów branży elektromaszynowej oraz wypracowanie skutecznego modelu upowszechniania dobrych praktyk CSR w grupie reprezentantów powyższych organizacji w oparciu o doświadczenia BIB.