Z początkiem kwietnia rozpoczął się projekt międzynarodowy,którego celem jest upowszechnienie wśród pracowników i pracodawców branży elektromaszynowej dobrych praktyk z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania bezpiecznych i dobrych warunków pracy. Partnerami projektu są przedstawiciele pracodawców i pracowników z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Bułgarii.

Pod koniec maja br. została podpisana umowa miedzynarodowa. Aktualnie partnerzy prowadzą badania oceniające poziom wdrażania rozwiązań społecznie odpowiedzialnych w MŚP. Rezultatem badań będzie wspólny raport przedstawiający podobieństwa i róznice w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz kształcenia ustawicznego. Ważnym elementem będzie również porównanie istniejących rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

Kategoria: CSR