W dniach 15 – 16 grudnia 2012 roku, w Starych Sadach odbyło się drugie spotkanie grup roboczych.

Grupy kontynuowały prace nad zagadnieniami podjętymi podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w dniach 17-18 listopada 2012 r. Prace odbywały się w podgrupach zgodnie z pierwotnym podziałem:

Grupa ds. bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzona przez mgr Łukasza Różankowskiego oprócz omówienia problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy podjęła również trudny i jeszcze mało znany w Polsce temat wypalenia zawodowego.

Grupa ds. zarządzania zrównoważonym rozwoju prowadzona przez dr. Zygmunta Mietlewskiego zapoznała się z szeregiem narzędzi wspierającym zarządzaniem różnorodnością w firmie oraz przykładowe strategie zrównoważonego rozwoju firmy.

Grupa ds. zarządzania potencjałem pracowniczym prowadzona przez dr. Bogdana Tchórza pracowała nad tematyką kierowania zasobami ludzkimi oraz pracowała nad przykładami dobrych praktyk z zakresu CSR.

Kategoria: CSR