W dniu 16 listopada 2013 roku równolegle w Nidzicy i Bartoszycach odbyły się V i VI Dni Otwarte.

Grupa przedsiębiorców i pracowników z powiatu nidzickiego odwiedziła zakłady pracy i instytucje wsparcia biznesu w Działdowie. Uczestnicy zapoznali się z działalnością jednej z najnowocześniejszych w regionie sortowni odpadów, którą administruje Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”. Po zwiedzaniu, przy kawie i herbacie, kierownik projektu, Jerzy Pilimon zaprezentował wypracowane w trakcie projektu modele upowszechniania dobrych praktyk CSR. Następnym punktem programu było zwiedzanie firmy Dekor Glass, która produkuje nowoczesne, a poza tym niezwykle ładne wyroby szklane, a głównie opakowania dla przemysłów spirytusowego i kosmetycznego. Grupa odwiedziła również jedno z najlepiej wyposażonych w województwie warmińsko-mazurskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego Działdowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie w miejscowości Kamionka dwóch doskonale funkcjonujących przedsiębiorstw sektora ekonomii społecznej „Garncarskiej Wioski” i „Rajskiego Ogrodu”. Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, Krzysztof Margol i szefowa „Garncarskiej Wioski” Anna Krzyżak przedstawili uczestnikom działalność z obszaru CSR zarówno Fundacji, jak i obu  przedsiębiorstw społecznych.

Jednocześnie grupa uczestników z powiatu kętrzyńskiego odwiedziła firmy z Bartoszyc i okolic. Jako pierwszy zwiedzono zakład WM GLASS, zlokalizowany w bartoszyckiej podstrefie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013 firma z branży szklarskiej jest wyposażona w najnowocześniejszy w skali europejskiej park maszynowy. Następnie odwiedzono, znajdujące się w Sędławkach pod Bartoszycami Przedsiębiorstwo „ROMANOWSKI”. Grupa ta jest jedną z największych w Polsce grup rolno-przemysłowych. Posiada około 12 000 hektarów gruntów rolnych, młyny i elewatory zbożowe, piekarnie, stacje benzynowe, stadniny koni i pensjonaty, jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę amerykańskiego koncernu McCormick (producent ciągników i maszyn rolniczych). Po zapoznaniu się z działalnością produkcyjno-handlową oraz działaniami CSR firmy, uczestnicy przejechali do miejscowości Sułowo, gdzie zwiedzili stadninę koni, a w pensjonacie Romanowski zjedli wraz z szefem firmy, Romanem Romanowskim obiad.

Kategoria: CSR