W wyniku postępowania, zgodnego z zasadą konkurencyjności, wyłoniono wykonawców – hotele, w których odbywać się będą spotkania grup roboczych w ramach naszego projektu.

Uczestnicy z Olsztyna, Elbląga, powiatów; olsztyńskiego, elbląskiego, braniewskiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego, lidzbarskiego, szczycieńskiego (GRUPA ZACHÓD) spotykać się będą w Hotelu Masuria**** w Worlinach koło Łukty (www.hotelmasuria.pl), a z powiatów kętrzyńskiego, bartoszyckiego, mrągowskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego (GRUPA WSCHÓD) w Hotelu Mazurski Dworek*** w Starych Sadach koło Mikołajek(www.mazurskidworek.pl).

Pierwsze spotkanie Grupy Zachód odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2012 r., a Grupy Wschód w dniach 17-18 listopada 2012 r..

Zainteresowanych udziałem w pracach grup roboczych przedsiębiorców z branży elektromaszynowej prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem projektu.

Kategoria: CSR