Relacja z Seminarium Ponadnarodowego.

15-16.04.2013 Ryn

 

  W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. w Rynie,  odbyło się Seminarium Ponadnarodowe organizowane przez Fundację „ISOO” w ramach projektu „Wymiana Dobrych Praktyk w Obszarze CSR Branży Maszynowej z Polski i Bułgarii”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Bułgarskiej Izby Branżowej Przemysłu Maszynowego, goście krajowi oraz dotychczasowi uczestnicy projektu.

 

Dzień 1

Spotkanie otworzyła Beata Abramska  –  Wiceprezes Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”. Gości przywitał również Wiceprzewodniczący Regionu W-M NSZZ  „Solidarność” Krzysztof Suchecki. Kolejnym etapem spotkania była prezentacja rezultatów projektu:

 • Dobra Praktyka – Beata Abramska Wiceprezes Fundacji
 • Prezentacja wyników pracy grup ds. zrównoważonego rozwoju – dr Zygmunt Mietlewski
 • Prezentacja wyników pracy grup ds. zarządzania potencjałem pracowników – dr Bogdan Tchórz
 • Prezentacja wyników pracy grupy ds. BHP mgr Łukasz Różankowski
 • Prezentacja Partnerów projektu, Pani Tsvetana Yankova – prawnik, ekspert Bułgarskiej Izby Branżowej Przemysłu Maszynowego
 • Prezentacja Modelu Skutecznego Upowszechniania CSR – dr Zygmunt Mietlewski
 • Prezentacja Programów Pilotażowych – dr Zygmunt Mietlewski

Spotkanie zamknęły prezentacje uczestników projektu  opisujące przykłady dobrych praktyk, które zostały dotychczas wdrożone w ich przedsiębiorstwach.

 

Dzień 2

Drugi dzień Seminarium rozpoczął się prezentacjami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Prezentacja Partnerów , Prof. Ivan Kirilov Todorov z Bułgarskiej Izby Branżowej Przemysłu Maszynowego
 • Prezentacja instytucji współpracującej – Wyższa Szkoła Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku – dr Ewa Matuska

Dalsza część spotkania została poświęcona panelom dyskusyjnym o tematyce działań proekologicznych w przedsiębiorstwach w Polsce i Bułgarii oraz zrównoważonego rozwoju.

Paneliści biorący udział w  dyskusji:

 • Anna Wojciechowska – Główny Specjalista. Inkubator Przedsiębiorczości w Ełku
 • Dr Ewa Matuska – Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Ełku
 • Zbigniew Nadolny – Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
 • Józef Dziki – Przewodniczący Regionu W-M NSZZ „Solidarność”
 • Eugeniusz Domański – Telewizja Olsztyn
 • Piotr Cichocki – NSZZ „Solidarność”
 • Grażyna Łapińska – Biuro Inżynierskie AUEL Olsztyn

 

Kategoria: CSR