W dniach 17-19.09.2012 w Ostródzie odbyło się I seminarium Partnerstwa Ponadnarodowego w ramach projektu „ Wymiana Dobrych Praktyk w Obszarze CSR Branży Maszynowej z Polski i Bułgarii”. Seminarium otworzył Przewodniczący Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” Józef Dziki.

Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości w tym m.in. Starosty Powiatu Ostródzkiego Włodzimierza Brodiuka oraz Przewodniczącego Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność’ Jana Fiodorowicza. Kolejnym punktem seminarium były prezentacje przedstawiane w następującej kolejności:

  • Kierownik Projektu Jerzy Pilimon, przedstawił główne cele i założenia projektu;
  • Prezentacja Partnera Bułgarskiej Izby Branżowej, uczestnicy seminarium zapoznali się z dotychczasowymi doświadczeniami CSR w Bułgarii;
  • Dr Zygmunt Mietlewski zaprezentował raport z badań na temat świadomości CSR w branży        elektromaszynowej w województwie Warmińsko-Mazurskim;
  • Beata Abramska omówiła dotychczasowe doświadczenia CSR w Polsce;
  • Łukasz Różankowski szczegółowo omówił szereg instytucji promujących i upowszechniających CSR w Polsce i UE;

Seminarium zakończono podsumowaniem. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali materiały umożliwiające szczegółowy wgląd w tematykę CSR oraz wyniki zaprezentowanych badań.

Drugiego dnia odbyły się dyskusje panelowe prowadzone przez dr Zygmunta Mietlewskiego, dr Bogdana Tchórza oraz mgr Łukasza Różankowskiego. Czynny udział w dyskusji brali również Partnerzy z Bułgarskiej Izby Branżowej. Tematyka paneli obejmowała zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem potencjałem pracowników oraz bezpieczeństwem w miejscu pracy. Problematyka poruszana na panelu prowokowała uczestników do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń. Podsumowaniem paneli dyskusyjnych była dyskusja zaproszonych ekspertów nad schematem Modelu Skutecznego Upowszechniania CSR.

Trzeciego dnia w godzinach porannych odbyło się spotkanie Partnerów Ponadnarodowych z promotorami CSR. Reszta dnia upłynęła na wizycie bilateralnej Partnerów Ponadnarodowych z Bułgarskiej Izby Branżowej.

Patronat medialny nad konferencją objęła TVO.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji:

Prezentacje:

Kategoria: CSR