W celu upowszechniania dobrych praktyk CSR, wypracowanych w trakcie realizacji projektu jego personel wziął udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konferencji na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu w naszym regionie. Godny podkreślenia jest fakt, że wśród uczestników spotkania znalazła się duża liczba sygnatariuszy regionalnego partnerstwa na rzecz realizacji projektu, którego Liderem jest Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność, w tym: Franciszek Romanowski z Warmińsko-Mazurskiego Związku Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wiesław Łubiński z Olsztyńskiej Loży BCC, Zdzisław Panek z Oddziału Terenowego w Działdowie Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz Zbigniew Koban z Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”.  Osoby zaangażowane w realizacji naszego projektu uczestniczyły równie aktywnie w konferencji. Zbigniew Koban przedstawił prezentację „Komunikacja jako czynnik budowania i utrzymywania dialogu z interesariuszami”, Zdzisław Panek omówił strategię społecznej odpowiedzialności wdrażaną w firmie Heinz Glas w Działdowie, a Jarosław Borkowski – Asystent Kierownika Projektu – wziął udział, wraz z przedstawicielami świata nauki i pracodawcami, w panelu dyskusyjnym na temat „Jak przedsiębiorcy korzystają na zaangażowaniu społecznym”. w swym wystąpieniu omówił modele dobrych praktyk, wypracowane w trakcie projektu, a w szczególności Kalkulator CSR (model matematyczny, pozwalający przedsiębiorcy dokładnie obliczyć korzyści wynikające z prowadzenia działań CSR. Jarosław Borkowski stwierdził też, że nie może być mowy o pełnym wdrożeniu CSR na poziomie zakładu pracy bez autentycznego dialogu na linii pracodawca – pracownik. Bo czy można nazwać przedsiębiorcę, który  przekazuje środki na cele dobroczynne, finansuje sport i kulturę, funduje paczki dla dzieci, a nie płaci w terminie wynagrodzeń i nie przestrzega przepisów prawa pracy społecznie odpowiedzialnym? Odpowiedź nasuwa się sama.

Wystawione na stoiskach publikacje, które powstały dzięki realizacji projektu (Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej; Dobre praktyki CSR w branży elektromaszynowej w województwie warmińsko-mazurskim; Projektowanie-Rekonstrukcja-Upowszechnianie) cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 

Kategoria: CSR