Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej.

Program konferencji obejmował  cztery bloki tematyczne, poświęcone prezentacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w obszarach: zatrudnienie i integracja społeczna, edukacja i szkolnictwo wyższe, adaptacyjność oraz dobre rządzenie. Konferencję uświetnił gala wręczenia statuetek i dyplomów zwycięzcom zorganizowanego przez KIW w czerwcu tego roku konkursu pn. „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL”. Statuetki wręczał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Paweł Orłowski.

Pracownicy biura projektu wzięli udział zarówno w części konferencyjnej, jak i wystawienniczej. Na stoisku zaprezentowaliśmy publikację omawiającą wypracowane w trakcie realizacji projektu: model upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowe dobre praktyki. Ponadto w wielu bezpośrednich rozmowach przedstawiliśmy uczestnikom konferencji założenia i rezultaty naszego projektu.

Kategoria: CSR