Grupa Apator jest polską grupą kapitałową działającą na rynku aparatury
łącznikowej oraz pomiarowej, w której skład wchodzi obecnie 9 spółek –
krajowych i 2 zagraniczne. Spółki obsługują poszczególne sektory przemysł
tj.: energetyka, wodociągi, budownictwo, górnictwo, gazownictwo oraz
ciepłownictwo. Strategicznym celem spółki jest budowa polskiej grup
technologicznej opartej o silną markę APATOR. Wizja realizowana jest przez
akwizycje, rozwój produktów, systemów i usług oraz ekspansję na rynkach
zagranicznych.

Grupa Apator od wielu lat prowadzi działania społecznie odpowiedzialne.
Wypracowane rozwiązania i utrzymane wysokie standardy zostały potiwerdzone
przynależnością Apatora do Respect Indeks – grona spółek giełdowyc
działających zgodnie z CSR. Poniżej przykłady dobrych praktyk stosowanych
do otoczenia biznesowego, społecznego, pracowników i środowiska naturalnego.

Apator SA działając na rzecz ochrony środowiska wypracowuje rozwiązania
konstrukcyjne oparte na zastosowaniu materiałów i procesów technologicznych
zgodnych z normą PN EN ISO 14001:2005. Efektami nowych rozwiązań
konstrukcyjnych i proekologicznych tj:

 • instalacje magazynowania wody deszczowej,
 • instalacje kolektorów słonecznych,

są znaczne oszczędności zuzycia wody i energii elektrycznej.

W Apator SA powołana została Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (Komisja
BHP). Kwestie BHP uregulowane są w wewnętrznych procedurach spółki. Projekt
oraz wprowadzane zmiany w procedurach BHP przekazywane są do zaopiniowania
związkom zawodowym.

Apator SA angażuje się również w działalność charytatywną. W 2011 roku
wsparcie było kierowane m.in na rzecz:

 • „Nadzieja”. – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruni
 • Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Fundacji „Światło”
 • Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”
 • Fundacji Piękniejszego Światła Skłudzewo
 • Fundacji „Serce dla Dziecka”
 • Fundacji „Dorolśli Dzieciom”
 • Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Apator od 5 lat wspiera także organizatorów Koncertów Finałowych Toruńskiej Minilisty Przebojów, dochód z tej imprezy przeznaczony jest na Hospicjum