Archive for the ‘CSR’ Category

Zapraszamy do ściągnięcia dokumentu pt. Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej:

Categories: CSR

Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” zaprasza przedsiębiorców/członków kadryt zarzadzającej przedsiębiorstw na cykl konferencji i dyskusji panelowych, poświeconym upowszechnianiu dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Terminy, miejsca i program konferencji w załączeniu. […]

Categories: CSR

  W dniach 5 – 9 czerwca 2013 odbyła się wizyta bilateralna w Bułgarii w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii”. W […]

Categories: CSR

Relacja z Seminarium Ponadnarodowego. 15-16.04.2013 Ryn     W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. w Rynie,  odbyło się Seminarium Ponadnarodowe organizowane przez Fundację „ISOO” w ramach projektu „Wymiana Dobrych Praktyk […]

Categories: CSR

Zapraszamy do lektury materiału przygotowanego przez KE, zawierającego wskazówki dla doradców współpracujących z MŚP w ramach wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej: Wskazówki dla doradców CSR dla MSP

Categories: CSR

  W dniach 16-17 marca 2013 r. w Rynie, odbyła się piąta sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik […]

Categories: CSR

W dniach 2-3 marca 2013 r. w Starych Jabłonkach, odbyła się czwarta sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. […]

Categories: CSR

  W dniach 16-17 lutego 2013 r. w Rynie, odbyła się czwarta sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik […]

Categories: CSR

Relacja z trzeciego spotkania grup roboczych 2-3.02.2013.     W dniach 2-3 luty 2013 r. w Worlinach, odbyła się trzecia sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w […]

Categories: CSR

W dniach 19-20 stycznia 2013 r. w Rynie, odbyła się druga sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik […]

Categories: CSR