Uprzejmie informujemy, że dwa najbliższe zjazdy grupy roboczej Wschód (powiaty: kętrzyński, bartoszycki, mrągowski, giżycki, piski, ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski) – 19-20 stycznia i 16-17 lutego 2013 roku odbędą się
w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym (Hotel Zamek Ryn), 11-520 Ryn, Plac Wolności 2, www.zamekryn.pl.

Kategoria: CSR