W dniach 19-20 stycznia 2013 r. w Rynie, odbyła się druga sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

Grupy prowadzone przez ekspertów Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” kontynuowały pracę nad zagadnieniami poruszonymi na poprzednich spotkaniach.

Grupa ds. zrównoważonego rozwoju firmy prowadzona przez dr. Zygmunta Mietlewskiego omawiała następujące zagadnienia:

  • Poznanie najczęściej pojawiających się problemów w przedsiębiorstwie w obszarach 3E.
  • Zrozumienie skutków nie reagowania na problemy typu 3E pojawiające się w przedsiębiorstwie.
  • Nabycie umiejętności krytycznego analizowania podstawowych informacji ekonomiczno-finansowych.
  • Umiejętność krytycznego weryfikowania ofert finansowania działalności gospodarczej.

Grupa ds. zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników prowadzona przez dr. Bogdana Tchórza, omawiała min. problemy dotyczące konfliktów pomiędzy pracodawcami i pracownikami w przedsiębiorstwie. Kolejnym tematem spotkania był wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy i pracownika. Przedstawiono korzyści płynące dla pracowników wynikające ze stosunków partnerskich w pracy. Przeanalizowano również dobre praktyki w procesie zarządzania potencjałem pracowników.

Grupa ds. bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzona przez mgr. Łukasza Różankowskiego kontynuowała pracę nad tematyką wypalenia zawodowego oraz omawiała przykłady dobrych praktyk które umożliwią stworzenie „Przewodnika dobrych praktyk”.

 

Kategoria: CSR