W dniach 16-17 marca 2013 r. w Rynie, odbyła się piąta sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”.

Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

Podczas  spotkania uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – pracowników i pracodawców . Kontynuowano pracę nad wypracowaniem „Modelu kompetencyjnego w opinii przedsiębiorców i pracowników”.

Uczestnicy projektu dokonali również prezentacji znanych im dobrych praktyk na przykładzie swoich miejsc pracy. Pan Tadeusz Durko Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ZEM Ełk bardzo ciekawie i obszernie  przedstawił dokonania swojego zakładu pracy w tej dziedzinie. Na temat wdrażania i zastosowania dobrych praktyk CSR w firmie ELBUDEX wyczerpującą prelekcję przedstawił pan Marian Kozioł.

Opracowano również szereg zapytań dotyczących dobrych praktyk CSR, które skierowane zostaną do gości z Bułgarskiej Izby Branżowej Przemysłu Maszynowego podczas podsumowującej pracę grup Konferencji Ponadnarodowej.

Kategoria: CSR