Relacja z trzeciego spotkania grup roboczych 2-3.02.2013.

 

  W dniach 2-3 luty 2013 r. w Worlinach, odbyła się trzecia sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

Podczas tego spotkania uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – pracowników i pracodawców . W obu grupach odbyła się gra symulująca przedsiębiorstwo. Pozwoliła ona uczestnikom na ocenę swoich decyzji w różnych warunkach, bez straty pieniędzy czy realizacji nietrafionych scenariuszy rozwoju własnego biznesu. Oprócz tego kontynuowano pracę i  analizę nad przykładami dobrych praktyk w przedsiębiorstwach.

Kategoria: CSR