W dniach 2-3 marca 2013 r. w Starych Jabłonkach, odbyła się czwarta sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii.

Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

Podczas  spotkania uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – pracowników i pracodawców . Wypracowywano „Model kompetencyjny w opinii przedsiębiorców i pracowników”. Po identyfikacji kompetencji profesjonalnych, społecznych oraz biznesowych uczestnicy warsztatów samodzielnie dokonali ich stopniowania wg. ważności. Umożliwiło to otrzymanie szczegółowych danych dotyczących wyżej wymienionej tematyki. Wyniki prac zostaną zaprezentowane w powstającym „Przewodniku dobrych praktyk”. Uczestnicy testowali również arkusze samooceny wspierające budowanie prawidłowego dialogu pomiędzy obiema grupami.

Kategoria: CSR