W dniach 16-17 lutego 2013 r. w Rynie, odbyła się czwarta sesja grup roboczych w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Celem grup roboczych, składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców w okresie od listopada 2012 do maja 2013 jest wypracowanie skutecznych modeli upowszechniania dobrych praktyk CSR oraz pilotażowych modeli wdrażania CSR dla konkretnych firm.

Podczas czwartej sesji uczestnicy pracowali nad modelem idealnego pracownika i pracodawcy. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: przedsiębiorców i przedstawicieli  związków zawodowych. Wyniki stworzonych modeli, przedstawione podczas podsumowania zajęć dały pole do ciekawych dyskusji i wymiany poglądów. Uczestnicy testowali arkusze samooceny i inne narzędzia wspierające budowanie prawidłowych relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Kategoria: CSR