Dziś, szczególnie w okresie kryzysu, podstawowe cele każdego przedsiębiorstwa: generowanie zysku i podnoszenie wartości rynkowej firmy, wymagają społecznej akceptacji. Potrzebny, więc jest dialog pomiędzy przedsiębiorcą a społecznością, do której przedsiębiorstwo adresuje swoją ofertę. Aby dialog był skuteczny, musi przynieść korzyści wszystkim uczestnikom dialogu, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy uczestnicy dialogu rozumieją filozofię zrównoważonego rozwoju. przedsiębiorstwa A z tym jest różnie. Stąd, przedsiębiorca oraz jego pracownicy, uczestnicząc w sesjach grup roboczych Zrównoważony rozwój firmy, Zarządzanie potencjałem pracowników oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy nabędą wiedzę o tym, czym jest Zrównoważony rozwój i jak za pomocą tej wiedzy poprawiać efektywność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność na rynku Uzyskają odpowiedź na pytania:

 

»  Jak pogodzić cele przedsiębiorstwa z celami społecznymi?

»  Jak aktywa niematerialne przedsiębiorstwa (np. potencjał pracowników czy dobre imię firmy) przekształcić w aktywa materialne (zwiększyć zyski firmy)?

 

Uczestnicząc w pracach grup roboczych przedsiębiorcy i pracownicy będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 

»  Co zrobić, aby przetrwać kryzys na rynku i nie zwalniać pracowników?

»  Czy cięciom kosztów w przedsiębiorstwie muszą towarzyszyć zwolnienia pracowników?

Jak zarządzać potencjałem swoich pracowników, aby optymalizować zatrudnienie i zwiększać efektywność swojej firmy?

 

Uczestnicy nabędą także nowe umiejętności w zakresie formułowania strategii przedsiębiorstwa oraz diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na dowolny moment jego aktywności.

 

Będą poznawać i porównywać modele dobrych praktyk w zakresie CSR. Poza tym niewątpliwą korzyścią udziału w projekcie będzie nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami z branży elektromaszynowej – uczestnikami grup roboczych, a także wykorzystywane CSR w swoich przedsiębiorstwach, jako czynnika sukcesu rynkowego, który będzie stanowił o konkurencyjności i potencjale rozwoju przedsiębiorstwa.

Dla pięciu przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej, których przedstawiciele wezmą udział w pracach grup roboczych, nasi eksperci opracują pilotażowe programy wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, przystosowane do potrzeb konkretnych firm.

Najaktywniejsi uczestnicy grup roboczych wiosną 2013 roku wezmą udział w wizycie studyjnej w Bułgarii, w trakcie, której zapoznają się z doświadczeniami naszego partnera ponadnarodowego –  Bułgarskiej Izby Branżowej Przemysłu Maszynowego, we wdrażaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wizyta ta może stać się także dobrą okazją do nawiązania owocnych kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Bułgarii.

 

Udział w naszym projekcie po prostu się opłaca! Przedsiębiorco, zapoznaj się na stronie projektu ze szczegółami jego realizacji, wypełnij załączoną deklarację udziału i odeślij ją mailem na adres: biuro@www.partnerstwo.net.  .Serdecznie zapraszamy, to może być dla Ciebie i Twojej firmy czysty zysk!

 

Dr Zygmunt Mietlewski – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (Katedra Ekonomii i Zarządzania) Akademii Morskiej w Gdyni,

Jarosław Borkowski – Starszy Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich Instytutu Konsultantów Europejskich w Kaliszu.

Deklaracja udziału w grupach roboczych

Kategoria: CSR