Niepostrzeżenie osiągnęliśmy półmetek naszego cyklu Dni Otwartych w ramach kampanii upowszechniającej dobre praktyko CSR. W sobotę 26 października grupa przedsiębiorców i pracowników z powiatu działdowskiego zwiedziła zakłady KAMET w Nidzicy (produkcja sejfów i kas pancernych) oraz firmę INSBUD OKNA.

W trakcie zwiedzania uczestnicy zapoznali się z procesem produkcji oraz działaniami obu firm w zakresie CSR. Odbyło się tez spotkanie z prezesem Nidzickiej Fundacji Rozowoju NIDA, jednej z najlepszych w regionie organizacji pozarządowych, która w swej historii zrealizowała wiele projektów prospołecznych i związanych z ideą CSR.

Na zakończenie grupa zwiedziła Społeczne Przedsiębiorstwo GARNCARSKA WIOSKA. O historii i bieżącej działalności firmy opowiedziała nam jej szefowa pani Anna Krzyżak.

Kategoria: CSR